Konkurss „Äkkeküla Seikluspark“. Еsitada pakkumine hiljemalt 15.02.2016

By | 06.02.2016
Facebooklinkedinmail

11

SA Narva Linna Arendus kuulutab välja konkursi Äkkeküla Seikluspargi rajamise ja väljaarendamise operaatori-investori leidmiseks.

Äkkeküla Seikluspark planeeritakse rajada maa-alal Jalgrattatee 8, mille pindala moodustab u 5500 m2.

Operaator-investor kohustub oma kulul rajama, hooldama ja opereerima Seikluspargis toimuvaid tegevusi ja pakkuma teenuseid linnaelanikele vastavalt väljaõpetatud personaliga, tagades külastajate ohutuse.
Operaator kohustub eelnevalt kooskõlastama oma tegevused õigusaktidega ettenähtud korras riiklike ja kohalike omavalitsuse vastavate ametite ja institutsioonidega.

Maa-ala antakse investori kasutusse kuni 5 aastaks konkursiga sätestatud renditasu eest.

Palume Teil esitada pakkumine koos seikluspargi kavandatud investeeringute mahuga ja renditasu suurusega maa-ala kasutamise eest.
Operaator peab kinnitama, et vastab seoses antud tegevusega kõikidele õigusaktides sätestatud nõuetele ja on võimeline alustama tegevust 2016.a suvel.

Esitatud pakkumised hinnatakse alljärgnevalt tingimustel osakaaluga:

Tingimus Osakaal
Kavandatud investeeringute maht (eurodes) 60%
Renditasu suurus 40%

Palume esitada Teie-poolne pakkumine hiljemalt 15.02.2016.a.,
e-posti teel: info@nla.ee.

Täiendava informatsiooni saamiseks ja vastava maa-ala asukoha kaardi saamiseks palume pöörduda info@nla.ee.