Liiklusohutusepäev toimub Äkkekülas 19.juunil 2021.aastal kell 12:00! День безопасного дорожного движения на Ореховой горке 19 июня 2021 года в 12.00!

By | 14.06.2021
Facebooklinkedinmail

Ürituse kavas:

MTÜ Velonarva korraldab kell 11:00 jalgrattamatka – start Joaorust, finiš Äkkekülas. Jalgrattamatka käigus Narva linna jalgrattateedel toimub lühike loeng selle kohta, kuidas liikuda jalgrattaga linna keskkonnas ohutult. Kiiver on kohustuslik!

Jalgrattamatkast osavõtt alates 14.eluaastast – iseseisev või enne 14.eluaastat koos täiskasvanuga. Ürituse lõpus antakse jalgrattamatka osalejatele teed ja magusaid saiakesi.

Sel päeval 19. juunil toimub kõikide jalgrattade laenutus Joaorus soodustusega 50%.

Kogu ürituse aja jooksul Äkkekülas õpetavad MTÜ Velonarva spetsialistid ekstreemsõitu (pump-track, skill park ja trial).

Lasketiiru staadioni territooriumil kell 12:00 stardib järgmine programm:

Ida Prefektuuri Narva politseijaoskond tutvustab politseiautot ja selle seadmeid ja õpetab, kuidas kiivrit õigesti pähe panna. Samuti väikeste osalejate jaoks toimub pusle teemal „Liiklusmärgid“ kokkupanemine.Maanteeamet esitas antud ürituseks näitusestendi «Ümberpööratav auto» kutselise instruktoriga ja näitusestendi «Turvavöö» kutselise instruktoriga.

Ürituse kestel toimub kõikidele soovijatele joonistuste konkurss teemal «Ohutu teeliiklus – Lapsed teel».Narvalastel on unikaalne võimalus esitada kõik neid huvitavaid küsimusi teeliikluse kohta, õppida ümber läinud autost välja pääsema, tunda turvavöö toimimist, saada tasuta infomaterjalid teeliikluse ohutuse teemal. Äkkespordiklubi treenerid korraldavad kõikidele soovijatele kujundjalgrattasõidu koolitust Lasketiiru staadionil.

Päästeameti Narva päästekomando demonstreerib tuletõrjeautot Äkkeküla parklas (kelgunõlva kõrval).

Üritusel viibivad kohal rulluisukooli treenerid (telefoninumber 5836 8178) — Alina Botštarjova ja Aleksei Adžigitov, kes vastavad kõikidele küsimustele ja registreerivad vastavalt vanusele ja oskustele rulluisukooli kõiki soovijaid.

Teeliikluse ohutuse päeval ootab samuti Laste jalgrattakooli treener Olesja Rumjansteva (telefoninumber 58519078), et tema potentsiaalsed õpilased õpiksid põhilised liikluseeskirjad pähe koos politsei esindajatega ja korraldaksid eksperimente – miks tuleb jalgratta, tõukeratta, rulluiskudega jms sõites kiivrit kanda.

Ürituse lõpus saavad kõik külalised osaleda hinnaliste auhindadega loosimises ning samuti toimub joonistuste konkursi teemal «Ohutu teeliiklus – Lapsed teel» osalejate autasustamine.

Tere tulemast Liiklusohutusepäevale Äkkekülasse 🚲🛴🛼🚴🚴‍♀️

В программе мероприятия:

MTÜ Velonarva в 11.00  собирает велопоход – старт с Липовой Ямки, финиш — Ореховая горка. По пути велопохода по велодорожкам города Нарва будет проведена небольшая лекция о том, как передвигаться безопасно на велосипеде в городской среде. Шлем обязателен!

Участие в велопоходе  с 14 лет самостоятельно  либо до 14 лет со взрослым. В конце мероприятия участникам  велопохода будет предоставлен чай и вкусные булочки.   

В этот день 19 июня прокат всех велосипедов на Липовой ямке будет весь день работать с 50% скидкой.  

В течение всего мероприятия на Ореховой горке специалисты MTÜ Velonarva будут проводить обучение экстремальной езде по Памптреку, Скилл-парку и трейлам. 

На территории стадиона Стрелкового тира с 12.00  стартует следующая программа:

Представители Нарвского отделения Идаской префектуры полиции познакомят с полицейской автомашиной и оборудованием и обучат как правильно одевать велосипедный шлем. Также для маленьких участников состоится составление пазлов на тему «Знаки». Департамент шоссейных дорог предоставил для данного мероприятия Демонстрационный стенд «Переворачивающаяся машина» с профессиональным инструктором и Демонстрационный стенд «Ремень безопасности» с профессиональным инструктором.

В течение мероприятия проводится конкурс рисунков для всех желающих на тему «Безопасное дорожное движение — Дети на дороге».

У нарвитян есть уникальная возможность задать все интересующие вопросы о дорожном движении, научиться вылезать из перевернувшейся автомашины, почувствовать на себе действие ремней безопасности, бесплатно получить инфоматериалы на тему безопасности дорожного движения. Тренера Äkkespordiklubi проведут для всех желающих обучение фигурной езды на велосипеде на стадионе возле Стрелкого тира.

На мероприятии будут присутствовать  тренера Школы роликов (номер телефона  5836 8178)  — Алина Бочтарёва и Алексей Аджигитов, которые ответят на все вопросы и запишут по возрасту и навыкам в роликовую школу всех желающих.

Нарвское отделение Спасательного департамента продемонстрирует работу пожарной машины на парковке Ореховой горки (сбоку от саночного склона).

Также тренер  Детской велосипедной школы Олеся Румянцева  (номер телефона  58519078) будет ждать на Дне безопасности дорожного движения, чтобы ее потенциальные  ученики изучили основные правила дорожного движения вместе с представителями полиции и провели эксперименты – для чего необходимо носить шлем, катаясь на велосипеде, самокате, роликах и тп.

В конце мероприятия все пришедшие смогут поучаствовать в розыгрыше с ценными призами, а также состоится награждение участников конкурса рисунков тему «Безопасное дорожное движение — Дети на дороге».  

Добро пожаловать на День безопасного дорожного движения на Ореховую горку🚲🛴🛼🚴🚴‍♀️