Featured Article

ФОТОКОНКУРС / FOTOKONKURSS

Facebooklinkedinmail

Друзья!

Команда SA Narva Linna Arendus совместно с нашими партнерами Narva Laste Loomemaja, MTÜ Autorifoto, Astri keskus, FAMA keskus предлагает в это время испытаний, пандемии найти хорошую возможность больше гулять по нашим любимым местам Липовой ямке, Променаду и Ореховой горке, тем самым и проводить замечательно время на свежем воздухе!

Loe rohkem

Liiklusohutusepäev toimub Äkkekülas 19.juunil 2021.aastal kell 12:00! День безопасного дорожного движения на Ореховой горке 19 июня 2021 года в 12.00!

Facebooklinkedinmail

Ürituse kavas:

MTÜ Velonarva korraldab kell 11:00 jalgrattamatka – start Joaorust, finiš Äkkekülas. Jalgrattamatka käigus Narva linna jalgrattateedel toimub lühike loeng selle kohta, kuidas liikuda jalgrattaga linna keskkonnas ohutult. Kiiver on kohustuslik!

Jalgrattamatkast osavõtt alates 14.eluaastast – iseseisev või enne 14.eluaastat koos täiskasvanuga. Ürituse lõpus antakse jalgrattamatka osalejatele teed ja magusaid saiakesi.

Sel päeval 19. juunil toimub kõikide jalgrattade laenutus Joaorus soodustusega 50%.

Kogu ürituse aja jooksul Äkkekülas õpetavad MTÜ Velonarva spetsialistid ekstreemsõitu (pump-track, skill park ja trial).

Lasketiiru staadioni territooriumil kell 12:00 stardib järgmine programm:

Ida Prefektuuri Narva politseijaoskond tutvustab politseiautot ja selle seadmeid ja õpetab, kuidas kiivrit õigesti pähe panna. Samuti väikeste osalejate jaoks toimub pusle teemal „Liiklusmärgid“ kokkupanemine.Maanteeamet esitas antud ürituseks näitusestendi «Ümberpööratav auto» kutselise instruktoriga ja näitusestendi «Turvavöö» kutselise instruktoriga.

Ürituse kestel toimub kõikidele soovijatele joonistuste konkurss teemal «Ohutu teeliiklus – Lapsed teel».Narvalastel on unikaalne võimalus esitada kõik neid huvitavaid küsimusi teeliikluse kohta, õppida ümber läinud autost välja pääsema, tunda turvavöö toimimist, saada tasuta infomaterjalid teeliikluse ohutuse teemal. Äkkespordiklubi treenerid korraldavad kõikidele soovijatele kujundjalgrattasõidu koolitust Lasketiiru staadionil.

Päästeameti Narva päästekomando demonstreerib tuletõrjeautot Äkkeküla parklas (kelgunõlva kõrval).

Üritusel viibivad kohal rulluisukooli treenerid (telefoninumber 5836 8178) — Alina Botštarjova ja Aleksei Adžigitov, kes vastavad kõikidele küsimustele ja registreerivad vastavalt vanusele ja oskustele rulluisukooli kõiki soovijaid.

Teeliikluse ohutuse päeval ootab samuti Laste jalgrattakooli treener Olesja Rumjansteva (telefoninumber 58519078), et tema potentsiaalsed õpilased õpiksid põhilised liikluseeskirjad pähe koos politsei esindajatega ja korraldaksid eksperimente – miks tuleb jalgratta, tõukeratta, rulluiskudega jms sõites kiivrit kanda.

Ürituse lõpus saavad kõik külalised osaleda hinnaliste auhindadega loosimises ning samuti toimub joonistuste konkursi teemal «Ohutu teeliiklus – Lapsed teel» osalejate autasustamine.

Tere tulemast Liiklusohutusepäevale Äkkekülasse 🚲🛴🛼🚴🚴‍♀️

В программе мероприятия:

MTÜ Velonarva в 11.00  собирает велопоход – старт с Липовой Ямки, финиш — Ореховая горка. По пути велопохода по велодорожкам города Нарва будет проведена небольшая лекция о том, как передвигаться безопасно на велосипеде в городской среде. Шлем обязателен!

Участие в велопоходе  с 14 лет самостоятельно  либо до 14 лет со взрослым. В конце мероприятия участникам  велопохода будет предоставлен чай и вкусные булочки.   

В этот день 19 июня прокат всех велосипедов на Липовой ямке будет весь день работать с 50% скидкой.  

В течение всего мероприятия на Ореховой горке специалисты MTÜ Velonarva будут проводить обучение экстремальной езде по Памптреку, Скилл-парку и трейлам. 

На территории стадиона Стрелкового тира с 12.00  стартует следующая программа:

Представители Нарвского отделения Идаской префектуры полиции познакомят с полицейской автомашиной и оборудованием и обучат как правильно одевать велосипедный шлем. Также для маленьких участников состоится составление пазлов на тему «Знаки». Департамент шоссейных дорог предоставил для данного мероприятия Демонстрационный стенд «Переворачивающаяся машина» с профессиональным инструктором и Демонстрационный стенд «Ремень безопасности» с профессиональным инструктором.

В течение мероприятия проводится конкурс рисунков для всех желающих на тему «Безопасное дорожное движение — Дети на дороге».

У нарвитян есть уникальная возможность задать все интересующие вопросы о дорожном движении, научиться вылезать из перевернувшейся автомашины, почувствовать на себе действие ремней безопасности, бесплатно получить инфоматериалы на тему безопасности дорожного движения. Тренера Äkkespordiklubi проведут для всех желающих обучение фигурной езды на велосипеде на стадионе возле Стрелкого тира.

На мероприятии будут присутствовать  тренера Школы роликов (номер телефона  5836 8178)  — Алина Бочтарёва и Алексей Аджигитов, которые ответят на все вопросы и запишут по возрасту и навыкам в роликовую школу всех желающих.

Нарвское отделение Спасательного департамента продемонстрирует работу пожарной машины на парковке Ореховой горки (сбоку от саночного склона).

Также тренер  Детской велосипедной школы Олеся Румянцева  (номер телефона  58519078) будет ждать на Дне безопасности дорожного движения, чтобы ее потенциальные  ученики изучили основные правила дорожного движения вместе с представителями полиции и провели эксперименты – для чего необходимо носить шлем, катаясь на велосипеде, самокате, роликах и тп.

В конце мероприятия все пришедшие смогут поучаствовать в розыгрыше с ценными призами, а также состоится награждение участников конкурса рисунков тему «Безопасное дорожное движение — Дети на дороге».  

Добро пожаловать на День безопасного дорожного движения на Ореховую горку🚲🛴🛼🚴🚴‍♀️

SA Narva Linna Arendus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise vara üürile andmiseks

Facebooklinkedinmail

SA Narva Linna Arendus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise vara üürile andmiseks:

Maa-ala, üldpindalaga 100 м², asukohaga Väike-Äkke, Narva, järgmistel tingimustel:

 • Kasutusala – laste meelelahutuskoht (batuudid/hüppelauad/lasteautod või muu laste meelelahutusseadmed).
 • Üürilepingu kehtivusaeg – 2 aastat.
 • Üüritasu alghind — 50,00 eurot kuus (ilma käibemaksuta).
 • Elektri maksmine elektrienergia arvesti näidu alusel (üürnikul peab olema oma elektriarvesti).
 • Laste meelelahutus koha kõrval asuva territooriumi korrashoidmine ja prügiveo teostamine üürniku kulul.
 • Üürilepingu sõlmimine ühe kuu jooksul alates enampakkumise võitja kinnitamise hetkest.
 • Antud alal toitlustusteenus ei ole lubatud (sh karastusjoogid, suhkruvaht, popkorn ja muud majustused).
 • Osavõtutasu — 50,00 eurot.
 • Tagatisraha — 120,00 eurot.

Loe rohkem

SA NARVA LINNA ARENDUS võtab tööle SEKRETÄR-JUHIABI

Facebooklinkedinmail

Tööülesanneteks on

Sekretär-juhiabi töö eesmärk on juhatuse liikme tööülesannetega seotud asjaajamise ja kohtumiste korraldamine ning allkirjastatavate dokumentide korrektsuse ja õigekeelsuse tagamine, sujuva kontoritöö korraldamine ja info edastamine. Juhatuse liikme informeerimine vajalikest küsimustest, ettepanekutest, päevakorral olevatest küsimustest. Juhatuse liikme abistamine dokumendihalduse osas, sh vajadusel kirjade refereerimine, vastuste, käskkirjade jm dokumentide koostamine, vormistamine, dokumentide registreerimine ja arhiveerimine. Juhatuse liikme  allkirjastatavate dokumentide keelelise ja tehnilise korrektsuse tagamine hea tava, eesti kirjakeele normi ja vorminõuete alusel. Juhatuse liikme ülesandel info kogumine, analüüsimine, raportite ja aruannete koostamine. Juhatuse liikme poolt antavate ametialaselt vajalike ühekordsete ülesannete täitmine. Sekretär-juhiabi  töös on personalipoliitika väljatöötamine ja uuendamine vastavalt vajadusele, töösuhetega seotud dokumentatsiooni koostamine, juhatuse liikme ja töötajate nõustamine personalitööd puudutavates küsimustes.

Kandideerijalt eeldame

 • vähemalt keskharidust ja eelnevat töökogemust sekretär-juhiabi ametikohal vähemalt 2 aastat;
 • eesti keele oskust tasemel C1; 
 • kaasaegsete arvutisüsteemide kasutamise oskust;
 • tööks vajalike riigi ja Narva õigusaktide tundmist ning nende rakendamise oskust;
 • teadmisi dokumendihaldusest;
 • head pingetaluvust, korrektsust, algatus-ja analüüsivõimet, empaatilisust ja vastutustunnet;
 • loomingulisust, innovatiivsust ja laia silmaringi;
 • probleemide lahendamise oskust;
 • strateegilist mõtlemist;
 • koostööoskust ning väga head suhtlemis- ja väljendusoskust;
 • internetiturunduse loogika mõistmist;
 • ettevõtlikkust ja positiivset ellusuhtumist;
 • oskust oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võimet, oskust efektiivselt kasutada tööaega;
 • kasuks tuleb inglise ja vene keele oskus.

Oma poolt pakume:

 • arenguvõimalust;
 • vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
 • toetavat meeskonda;
 • püsivat ja stabiilset tööd.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik, vaid tööle asumise vimane aeg: 03.05.2021.
Täistööaeg.

Motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendava dokumendi  koopia saata: sofja.homjakova@gmail.com hiljemalt 23.04.2021.a.

Info: tel. 56607779

KALENDER 2021

Facebooklinkedinmail

😊Друзья, рады сообщить, что несмотря на то, что в настоящий момент мы не можем проводить мероприятия😷, но у нас подготовлен Календарь мероприятий на 2021 год!

🍀Надеемся, что в этом году Вас ждёт насыщенный сезон!

💪🏼Готовьтесь провести его активно вместе с SA Narva Linna Arendus и нашими партнерами на Липовой ямке и Ореховой горке!

🥺В случае, если не сможем проводить мероприятия из-за пандемии, то мы планируем мероприятия переносить, в крайнем случае отменять, о чём будем извещать дополнительно.

🤗Также напоминаем, что наша команда открыта к креативным идеям и предложениям!По вопросам сотрудничества просьба связаться с нами по электронной почте: narvalinnaarednus@gmail.com


😊Sõbrad, meil on hea meel teatada, et sõltumata asjaolust, et me ei saa praegu üritusi korraldada, oleme koostanud 2021. aasta ürituste kalendri!

🍀Loodame, et sel aastal teid ootab täishooaeg!

💪🏼Olge valmis veetma hooaja aktiivselt koos SA Narva Linna Arenduse ja meie partneritega Joaoru puhkealal ja Äkkeküla!

🥺Kui meil pole võimalust pandeemia tõttu üritusi korraldada, siis plaanime sündmused edasi lükata, äärmisel juhul ka ära jätta, millest teavitame täiendavalt.

🤗Samuti tuletame teile meelde, et meie meeskond on avatud loomingulistele ideedele ja ettepanekutele!Koostööks palun võtke meiega ühendust e-posti teel: narvalinnaarendus@gmail.com

Всемирный день здоровья

Facebooklinkedinmail

Друзья!

07.04.2021 Всемирный день здоровья!

Сейчас, во время локдауна, у нас появилась прекрасная возможность двигаться больше на свежем воздухе и проводить время активно всей семьей!

Проведите Всемирный день здоровья спортивно, и станьте замечательным примером, чем можно заняться самостоятельно!

Сфотографируйте пожалуйста или запишите короткое видео-призыв — чем Вы занимаетесь — например, сколько шагов прошли, сколько проехали километров, где и каким спортом занимаетесь, и пришлите эту фотографию или видео в комментарий под афишей!

Поддержите пожалуйста эту акцию, ведь движение — это жизнь! Двигайтесь вместе с нами на наших любимых местах — Липовой ямке, Променаде и Ореховой горке!

PS Будем благодарны за репост!

💪
💪
💪

Sõbrad!

07.aprill.2021 on Ülemaailmne tervisepäevPraeguse suletuse ajal on meil suurepärane võimalus rohkem õues liikuda ja kogu perega aktiivselt aega veeta!

Veetke Ülemaailmset Tervisepäeva aktiivselt ja olge suurepäraseks eeskujuks tegevustega, millega võib tegeleda iseseisvalt.

Pildistage või tehke lühike video sellest, millega te tegelete — näiteks mitu sammu olete teinud, mitu kilomeetrit olete läbinud, kus ja millist sporti teete ning saatke see foto või video kommentaaridesse selle postituse all!

Toetage palun seda kampaaniat, sest liikumine on elu!Liikuge koos meiega meie lemmikkohtades — Joaoru Puhkealal, Promenaadil ja Äkkekülas!

PS. Oleme edasipostituse eest tänulikud.

RANNAHOONE / ПЛЯЖНОЕ ЗДАНИЕ

Facebooklinkedinmail

RANNAHOONE RENTIMINE (2 KORRUS) / АРЕНДА ПЛЯЖНОГО ЗДАНИЯ (2 ЭТАЖ)

SAALI PINDALA 218,3 m2 / ПЛОЩАДЬ ЗАЛА 218,3 м2

  Hind
Ärikliendid (AS, OÜ jne)​​​​​

Юридические лица (AS, OÜ и тд)
200 EUR/ päev, день  

25,00 EUR/ tund, час
Mittetulundusühingud, riigi- ja linnaorganisatsioonid ja ​
füüsilised isikud​​​​​​  

Недоходные объединения, государственные и городские учреждения и физические лица
100 EUR/ päev, день  

15 EUR/ tund, час
Spordiga tegelemiseks (aeroobika, tantsud, jne)

Для занятий спортом (аэробика, танцы и тд)  
Kuni kella / До 12.00 ​​​

1 tund/час ​​7.00 EUR

Kuni kella 12.00 (ilma riietus- ja dušširuumita) / До 12:00 (без раздевалок и душевых)   ​​

1 tund/час ​​6.00 EUR  

Kella 12.00 kuni 21:30 / C 12:00 – 21:30 ​​​​​  

1 tund/час ​​12.00 EUR

Kella 12.00 kuni 21.30 (ilma riietus- ja dušširuumita) ​/ С 12:00 – 21:30 (без раздевалок и душевых)  

1 tund ​​10.00 EUR    

Covid-19

Facebooklinkedinmail

RUS:Уважаемые клиенты тренажерного зала Joaorg!В связи с новыми ограничениями наш тренажёрный зал прекращает работу с 11.03 по 11.04.2021 включительно.Все действующие абонементы будут продлены. Благодарим Вас за понимание!

EST:Lugupeetud Joaoru jõusaali kliendid! Seoses uute piirangutega meie jõusaal on alates 11.03 kuni 11.04.2021 suletud! Kõik kehtivad abonemendid pikendatakse.Vabandame ebamugavuste pärast

Facebooklinkedinmail

В Пляжном здании на Липовой ямке помимо проката велосипедов, можно взять в аренду коньки различных размеров для мужчин, женщин и детей:

(детские) 26-29,5; (женские) 30-39; (мужские)40,5-44,5.

Двигайтесь вместе с нами!

Joaoru Rannahoones saate lisaks jalgrattalaenutusele rentida erineva suurusega uiske meestele, naistele ja lastele:

(lapsed) 26-29,5; (naised) 30-39; (mehed) 40,5-44,5.

Liigu meiega!