Kutsume Teid 28.08 kell 12:00-16.00 Narva Äkkeküla Perepäevale! / Приглашаем Вас 28 августа с 12:00-16.00 на Семейный День на Ореховой горке!

Facebooklinkedinmail

Ürituse alguses kutsume Teid vaatama maailma ühe parima slacklineri Jaan Roose esitlust!Jaan alustas slackline’iga 18. aastaselt olles varasemalt tegelenud parkuuriga. Juba 2019. aastal Jaan Roose liitus Red Bulli sportlaste meeskonnaga.Just Jaan Roose nimele kuulub nii maailmarekordeid kui ka esikohti kõige tugevamatelt võistlustelt. Esimesena maailmas maandus ta kahekordse saltoga jalgadega tagasi liinile ning talle kuulub ka rekord kõrgeimal tehtud Backflip ja Frontflip jalgadele maandutud hüpetele. 2019. aasta kevadel saavutas ta esikoha Münchenis toimunud World Slackline Masters võistlusel. Mitmel korral on ta olnud Hollywoodi filmiprojektidel kaskadööriks.Tere tulemast Äkkekülla, et näha maailmatähte!

В начале мероприятия предлагаем увидеть выступление одного из лучших слэклайнеров в мире Яана Роосе!Яан начал заниматься слэклайном в 18 лет, ранее занимаясь паркуром. Уже в 2019 году Яан Роосе присоединился к спортивной команде Red Bull.Именно Яану Роосе принадлежат как мировые рекорды, так и первые места в сильнейших соревнованиях. Он был первым в мире, кто выполнил двойное сальто приземлившись ногами на линию, а также ему принадлежит рекорд по самому высокому сальто назад и вперед с приземлением на ноги. Весной 2019 года занял первое место на соревнованиях World Slackline Masters в Мюнхене. Он был каскадером в нескольких голливудских кинопроектах.Добро пожаловать на Ореховую горку увидеть мировую звезду!

День семьи / Perepäev

Facebooklinkedinmail

28.08.2022 в 12:00-16:00 SA Narva Linna Arendus организует мероприятие «День семьи» на территории Ореховой горки в Нарве, в рамках которого запланирована культурная и спортивная программа. Будут спортивные соревнования, творческие мастерские, аттракционы и многое другое. Традиционно нашими партнерами являются Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Transpordiamet, SA Narva Haigla, Narva Kaitseliit, Eesti Punane Rist и др.

Мы также приглашаем Вас принять участие в нашем мероприятии и разместить свою палатку/оборудование, представить свой продукт и т. д. или даже предложить спонсорство в этот день. Со своей стороны мы предлагаем бесплатное пользование электричеством. Мы также предлагаем повесить или разместить ваш баннер на территории Ореховой горки.

В рамках мероприятия среди всех участников будет организован розыгрыш призов, и если у вас есть возможность, одним из призов может стать ваш продукт.

Мероприятие проводится уже несколько лет подряд и вызывает большой интерес у гостей и жителей Нарвы. SA Narva Linna Arendus является городским учреждением, и все наши мероприятия мы организуем бесплатно. Во всех СМИ есть информация о наших мероприятиях и спонсорах, которые являются примером для других организаций в помощи жителям Нарвы.

Мы будем очень благодарны, если вы сможете поучаствовать в мероприятии.

Если вы заинтересованы или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@nla.ee или по телефону 56607779.

28.08.2022 kell 12:00-16:00 SA Narva Linna Arendus korraldab Narvas, Äkkeküla terviserajade territooriumil ürituse „Perepäev“, mille raames on planeeritud kultuuri- ja spordiprogramm. Toimuvad spordivõistlused, loomingulised töötoad, atraktsioonid ja palju muud. Traditsiooniliselt meie partnerid on Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Transpordiamet, SA Narva Haigla, Narva Kaitseliit, Eesti Punane Rist jne.

Kutsume Teid ka osa võtma meie üritusest ja sellel päeval paigutada oma telk/tehnika, esitada oma toode jne või isegi pakkuda sponsorabi. Omalt poolt pakume tasuta elektri kasutamist. Samuti pakkume ripputada või paiguldada Teie bänner Äkkeküla terviserajade territooriumil.

Ürituse raames korraldatakse kõigi osalejate seas ka auhindade loosimine, ja kui Teil on võimalus, võib üks auhind olla Teie toode.

Üritus on toimunud mitu aastat järjest ja selle vastu on Narva külalistel ja elanikel suur huvi. SA Narva Linna Arendus on linna asutus ning me korraldame kõik meie üritused tasuta. Kõikides meediaallikates on teave meie ürituste ja sponsorite kohta, mis on teiste organisatsioonide näide Narva elanike abistamiseks.

Oleme väga tänulikud, kui saate osaleda üritusel.

Huvi või küsimuste tekkimise korral palume Teil võtta meiega ühendust e-posti info@nla.ee või tel. 56607779 teel.

SA Narva Linna Arendus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks.

Facebooklinkedinmail

Narvas Linnuse tänav 2 hoone 2. korrusel asuvad ruumid üldpindalaga 313,8 m² järgmistel tingimustel:

• Kasutusala — toitlustuskoht.

• Üürilepingu kehtivusaeg — 10 aastat.

• Üüritasu alghind 1 650,00 eurot kuus (ilma käibemaksuta eurodes).

• Kõrvalkulude maksmine, mille hulka kuuluvad kommunaalteenused, maamaks, muud kõrvalkulud ja maksud.

• Üüritasu maksmise kord:

— Alates üürilepingu sõlmimise kuupäevast kuni 30.09.2022.a vabastatakse üürnik üüritasu maksmisest;

— Perioodil 01.10.2022.a – 30.11.2022.a on üürnik kohustatud maksma 20% üüritasu suurusest;

— Perioodil 01.12.2022.a – 31.01.2023.a on üürnik kohustatud maksma 50% üüritasu suurusest;

— Perioodil 01.02.2023.a – 31.03.2023.a on üürnik kohustatud maksma 75% üüritasu suurusest.

• Alates 01.04.2023.a on kohustatud üürnik igakuiselt maksma üüritasu täies ulatuses.

• Osavõtutasu — 165,00 eurot.

• Tagatisraha — 1 650,00 eurot.

Mitteeluruumide üürilepingu sõlmimine hiljemalt 01.09.2022.a.

Mitteeluruumide üürilepingu projektiga on võimalik tutvuda objektiga tutvumise ajal. Pakkumise esitamisega avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks kinnitab pakkuja, et ta on tutvunud üürilepingu sisu ja tingimustega ning juhul, kui tema pakkumine tunnistatakse edukaks, nõustub vastava Mitteeluruumide üürilepingu sõlmimisega nendel tingimustel.

Üürilepingu lisatingimused:

• lepingu tingimuste täitmiseks vajalike seadmete paigaldamine toitlustuskoha ruumidesse linnavara kasutaja kulul;

• üürnik kohustub avama toitlustuskoha klientide toitlustamiseks ja omama toitluskoha tegevuse teostamiseks kõik seadusega ettenähtud load ja litsentsid hiljemalt 01.11.2022.a.

• kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele alates lepingu sõlmimisest;

• üürnik hüvitab SA-le Narva Linna Arendus üldkasutavate ruumide ja territooriumi haldamisega ja hooldamisega seostud kulud (üldkasutuses ruumide koristus, prügivedu, territooriumi ja ruumide videovalve, hoone tehniline valve, tehnosüsteemide hooldamist ja teenindamist ning ventilatsiooni, vesi, kanalisatsiooni, elektrikulud ja remont ning hooldus, muud hoolduskulud) alates lepingu sõlmimisest. Kulud arvestatakse lähtudes üürile antavate ruumide pinnalt proportsionaalselt rannahoone suletud netopinnale;

• toitlustuskoha disain peab vastama projektile «Narva Joaoru puhkeala ehitusprojekt. Põhiprojekti staadium. Sisearhitektuurne osa.» Disaini võib muuta tellides hoone arhitektilt Kalle Vellevoog uue lahenduse. (Toitlustuskoha disaini alaste küsimuste tekkimise korral pöörduda arhitekti Kalle Vellevoog poole, tel. 5067586).

Avalikul enampakkumisel saavad osaleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kellel ei ole võlgu Narva linna ees.

Enampakkumine toimub 08.08.2022.a kell 14:00 Joaoru Rannahoone konverentsisaalis aadressil Linnuse tänav 2, Narva.

Kirjalikud pakkumused tuleb esitada SA Narva Linna Arendus aadressil Linnuse 2, Narva (II korrus), 20308 Narva, kuni 05.08.2022 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus märkides ümbrikule ainult vara aadressi ja pakkuja ärinimi.

Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 10:00-12:00 ja kell 14:00-16:00, leppides eelnevalt aja kokku Linnuse 2 Rannahoone haldusjuhiga Anatoli Ivanoviga tel. +372 53854113.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:

1. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa eurodes (ilma käibemaksuta), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;

2. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega ja esitatud Mitteeluruumide üürilepingu projektiga;

3. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on tutvunud mitteeluruumide seisundiga kohapeal ja Rannahoone suhtes tehtud ehitusaudititega ja pakkujal puuduvad pretensioonid mitteeluruumide seisundi kohta, mis võiksid olla üüritasu alandamise ega üürilepingu ülesütlemise pakkuja poolt aluseks.

4. Kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;

5. Kinnitus, et pakkujal on vähemalt 3-aastane töökogemus toitlustamise valdkonnas;

5. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

6. Arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

SA Narva Linna Arendus kontrollib Eestis registreeritud füüsilisest isikutest ettevõtjate ja äriühingute registreerimist Äriregistri teabesüsteemi kaudu. Juhul, kui pakkumus esitatakse välismaal registreeritud äriühingu poolt, siis peab pakkuja esitama äriühingu asukoha riigi pädeva asutuse poolt antud tõendi äriühingu registreeringu kohta ja dokumendid, mis kinnitavad, kes on äriühingu seaduslik esindaja.

Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga enampakkumuse päeval. SA Narva Linna Arendus kontrollib Eestis registreeritud pakkujal maksuvõla puudumist Äriregistri teabesüsteemi kaudu. Välismaal registreeritud pakkuja esitab pakkuja asukoha riigi pädeva asutuse tõendi maksuvõla puudumise kohta.

Pakkujal peab olema vähemalt 3-aastane töökogemus toitlustamise valdkonnas. Pakkuja, esitades pakkumuse, esitab kinnituse, milles kirjutab lahti milliste toitlustamiskohtade tegevuste korraldamisega tegeleb pakkuja. Kinnitus peab sisaldama pakkuja kinnitust, et pakkuja on nõus sellega, et SA Narva Linna Arendus võib kinnituses määratud tegevuskogemuse kontrollimiseks küsida kolmandatest isikutest (sh Veterinaarametist, pakkuja üürileandjalt jne) andmete esitamist, mis võimaldavad SA-l Narva Linna Arendus kontrollida pakkuja poolt esitatud andmeid tegevuskogemuse olemasolu kohta.

Pakkuja esitab kinnitust, et pakkuja on võimeline täitma üürilepingust tulenevaid kohustusi, mh tegeleda toitlustamiskoha tegevuse korraldamisega. Eestis registreeritud pakkujate puhul võib SA Narva Linna Arendus kontrollida pakkuja majandusliku tausta Äriregistri teabesüsteemi või teiste andmebaaside kaudu.

Välismaal registreeritud pakkuja puhul on pakkuja kohustatud koos pakkumusega esitama pakkuja majandusaasta aruanded 2019, 2020 ja 2021 majandusaastate eest.

Juhul, kui SA Narva Linna Arendus seisukohalt on pakkuja majanduslik taust ebapiisav selleks, et täita üürilepingust tulenevate kohustuste täitmist, võib SA Narva Linna Arendus lükata pakkumuse kõrvale või alternatiivselt nõuda pakkuja seadusliku esindaja/esindajate ja/või tegeliku kasusaaja poolt käenduse andmist. Käendusega peavad olema tagatud üürilepingust tulenevad pakkuja kohustused. Käendajaks võib olla üksnes füüsiline isik, kellel on elamisõigus Eestis ja kelle majanduslik taust on SA Narva Linna Arenduse hinnangul piisav selleks, et käendusega oleksid tagatud üürilepingust tulenevate kohustuste täitmine pakkuja poolt. Juhul, kui käendus jääb SA Narva Linna Arendus poolt määratud tähtajaks esitamata, lükatakse pakkumus kõrvale.

Pakkumus kirjutatakse alla pakkuja seadusliku esindaja poolt. Juhul, kui pakkumus esitatakse lepingulise esindaja poolt, siis lisatakse pakkumuse juurde pakkuja seadusliku esindaja poolt antud volikiri.

Kuulutuses määratud ehitusaudititega ja mitteeluruumide seisundiga on võimalik tutvuda kohapeal tööpäeviti 10:00 kuni 16:00 leppides eelnevalt kokku paikvaatluse aja Linnuse 2 Rannahoone haldusjuhiga Anatoli Ivanoviga tel. +372 53854113.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Linna Arendus a/a-le EE432200221049605368, AS SEB Pank, hiljemalt 05.08.2022. a. kell 16.00.

Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist SA Narva Linna Arendus nõukogu poolt.

Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül tunnistati enampakkumine nurjunuks või kelle pakkumus oli tunnistatud edukaks, kuid pakkuja ei sõlmi üürilepingu hiljemalt 01.09.2022.a.

Osavõtutasu ei tagastata. Küsimuste tekkimise korral ning ruumide ülevaatamise aja kokkuleppimiseks palume pöörduda Rannahoone Linnuse 2 haldusjuhi Anatoli Ivanovi poole tel. +372 53854113 või Sofja Homjakova poole  + 372 56607779.

Värtnad

Facebooklinkedinmail

03.07 в 15:00 на сцене Дальберга на Нарвском променаде состоится концерт танцевальной группы Нарвского Эстонского Общества “Värtnad”!☀️

Вход свободный!

P.S. Концерт будет проходить только при хорошей погоде.

03.07 kell 15:00 toimub Narva promenaadil Dahlbergi laval Narva Eesti Seltsi tantsurühma “Värtnad” tantsukontsert. ☀️

Üritus on tasuta!

P.S. Kontsert toimub hea ilma korral.

День реки! / Narva jõepäev!

Facebooklinkedinmail

9 июля в Нарве проводится День реки!

Предлагаем всем поучаствовать в составлении интересной программы для тематического праздника!

Предлагайте Ваши идеи, мастерклассы и выступления — пишите narvalinnaarendus@gmail.com или звоните: 56607779!

Сделаем вместе наше лето насыщенным на культурно-развлекательные события!

 1. juulil tähistatakse Narvas jõepäeva!

Kutsume kõiki osalema temaatilise peopäeva huvitava programmi koostamisel!

Paku oma ideid, töötubasid ja esinemisi — kirjuta narvalinnaarendus@gmail.com või helista: 56607779!

Muudame koos oma suve kultuuri- ja meelelahutusürituste poolest rikkaks!

Летний концерт

Facebooklinkedinmail

В городе Нарва живут очень талантливые и добрые люди. И такие люди готовы творить сами и делится своим творчеством с окружающими. Они выступают на различных международных и республиканских конкурсах и концертах, прославляя наш родной город Нарва.

25 июня в 12.00 на сцене Дальберга на Променаде состоится концерт Нарвских вокальных и танцевальных коллективов, которые выступят для нарвитян и гостей города и подарят всем летние солнечные положительные эмоции!

В концерте принимают участие вокальная студия Narva Kultuurimaja Rugodiv. Дом культуры Ругодив, Нарва. Юлии Кузьминой VIA MAGIC LAND и Танцевальная студия Марии Поповой Step Up, Балетная школа Натальи Варкки Bolero balletistuudio, и Вокальная студия Елена Коломийцева Agentuur ja stuudio Pääsuke.

Концерт состоится при нормальной летней погоде без дождя.

Добро пожаловать на Летний Променад насладиться Нарвскими талантливыми артистами!

Цикл лекций на актуальные темы

Facebooklinkedinmail

Уже завтра 29 мая в предверии 1 июня Международного деня защиты детей начиная с 15.00 в Пляжном здании на Липовой Ямке для подростков пройдет цикл лекций на актуальные темы:

15.00 — специалист Нарвской городской больницы SA Narva Haigla Анастасия Горшкова расскажет о вреде курения и не только сигарет, а также, что такое агрессия и как с ней существовать.

15.30 — специалист Женской клиники Нарвской городской больницы Светлана Кульпина расскажет о женском и сексуальном здоровье.

16.00 — Евгений Гадальшин, психолог и Екатерина Зубкова, социальный работник Нарвской городской больницы — специалисты, с которыми можно поговорить о душевном здоровье.
Каждый хотя бы раз в жизни сталкивается с психологическими проблемами, которые сложно решить самому. К какому специалисту следует обратиться — психологу, психиатру, психотерапевту, и в чем разница между ними?
Как заботиться о ментальном здоровье в целом?

16.30 — Наталья Слобожанинова и Елена Борисенко (EHPV — Eesti HIV-positiivsete võrgustik) проведут лекцию по сексуальному образованию молодёжи и по заболеваниям передающимся половым путём.

17.00 — Илья Язев Ilja Jazev — Fitness Coaching — тренер-нутрициолог — лекция о правильном питании: основные принципы — с чего начинать и как не навредить.

Бесплатная консультация по персональным тренировкам!Только начинате или уже знакомы с тренировками в тренажёрном…

Опубликовано Narva Linna Arendus SA Вторник, 15 февраля 2022 г.

18.00 — групповая тренировка «Strong body» с тренером-нутрициологом Дарьей Тубиш Darya Tubish в тренажёрном зале Joaorg.

С 16.05.2022 начинаются групповые, парные, и индивидуальные тренировки у тренера-нутрициолога Дарьи Тубиш! Место их…

Опубликовано Narva Linna Arendus SA Среда, 11 мая 2022 г.

Уважаемые предприниматели города Нарва! / Lugupeetud Narva linna ettevõtjad!

Facebooklinkedinmail

Уважаемые предприниматели города Нарва!

Для дальнейшего развития оздоровительной зоны Ореховой горки / Äkkeküla SA Narva Linna Arendus предлагает места в аренду для точек питания (фудтраки, палатки, небольшие точки по продаже еды) а также для батутов, трамплинов, электрических машинок или любой другой деятельности, связанной с развлечениями для детей.

Пожалуйста ознакомьтесь с картой размещения арендных мест.

Для аренды есть места 30 м2, 100 м2, а также небольшие места до 10 м2 для аренды на один или несколько дней (не указаны на карте, необходимо договариваться отдельно).

Цена аренды:

 • Точка площадью 100 м2 45 EUR + KM/месяц (плюс оплата электричества по счетчику).
 • Точка площадью 30 м2 20 EUR + KM/месяц (плюс оплата электричества по счетчику).
 • Точка площадью 10 м2 10 EUR + KM/день (плюс оплата электричества по счетчику).

Цены аренды утверждены советом SA Narva Linna Arendus от 04.05.2022.

Для дополнительной информации просим звонить по телефону +372 53854113 или на электронную почту: narvalinnaarendus@gmail.com


Lugupeetud Narva linna ettevõtjad!

Äkkeküla terviseala edasiseks arendamiseks pakub SA Narva Linna Arendus rendipindasid nii toitlustuskohtadele (toiduautod, telgid, väikesed toidupunktid) kui ka batuutidele, trampliinidele, elektriautodele või muule meelelahutusega seotud tegevustele, mis on suunatud lastele.

Palun tutvuge rendikaardiga.

Üürile anda nii 30 m2, 100 m2, kui ka väikekohad kuni 10 m2 üheks või mitmeks päevaks (kaardil pole kohad märgitud, tuleb eraldi kooskõlastada).

Rendihind:

 • Rendiala 100 m2 45,00 EUR + KM/kuu (pluss elektri eest tasumine arvesti järgi).
 • Rendiala 30 m2 20,00 EUR + KM/kuu (pluss elektri eest tasumine arvesti järgi).
 • Rendiala 10 m2 10,00 EUR + KM/päev (plus elektri eest tasumine arvesti järgi).

Rendihinnad on kinnitatud SA Narva Linna Arendus nõukogu poolt 04.05.2022.

Lisainfo saamiseks palun helistage +372 53854113 või e-mailil: narvalinnaarendus@gmail.com

PLOGGING ÄKKE

Facebooklinkedinmail

Молодёжная организация NOORTE CAPITAL MTÜ совместно с Narva Linna Arendus SA приглашает всех ребят принять участие в эко-забеге PLOGGING-ÄKKE, который пройдёт в субботу 7.05 в 11.00 в любимой всеми жителями зоне активного отдыха ÄKKEKÜLA в рамках дня уборки «TEEME ÄRA».

Что такое ПЛОГГИНГ?

Плоггинг — это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового мусора. Подробнее о плоггинге: http://bit.ly/RMK-480

Чтобы принять участие в акции, от тебя потребуется немного времени, усилий, и, конечно, хорошее настроение!

Задача — совершить пробежку или прогулку быстрым шагом по определённому маршруту в ÄKKEKÜLA собирая легкий мусор в мешок (мешок и перчатки будут выданы на месте).

Всех зарегистрировавшихся участников ждут подарки, а партнер Narva Linna Arendus SA подарит каждому участнику 1 час катания на ватрушках на всесезонном тюбинге (действительно в тот же день).

Подробнее о ТЮБИНГЕ в Нарве:
https://fb.watch/cJ_d729boZ/

Регистрация: https://forms.gle/CigRXE2FTLnEaKC6A

Когда?: 07.05 kell 11.00

Где?: Äkkeküla (у сцены, где детская площадка).

Контакт: berestova.nastja@gmail.com, darja.berestova@gmail.com, tel. 58101778.

Присоединяйтесь к нашей команде!

Сделаем наш город чище и уютнее вместе!

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

Noor ja aktiivne organisatsioon NOORTE CAPITAL MTÜ koos Narva Linna Arendus SA-ga kutsub just SIND liituma meiega öko-maratonil „PLOGGING ÄKKE“, mis toimub laupäeval 7.05.2022 algusega kl. 11.00 Narvas, Äkkekülas, „TEEME ÄRA“ koristuspäeva raames.

Mis on PLOGGING?

Plogging tähendab jooksmise ajal prügi korjamist ja sellega puhtama keskkonna loomist.

Plogginguga võid tegeleda nii joostes, jalutades kui orienteerudes, nii linnas kui ka metsas.

Ploggingu eest on sulle tänulikud nii loodus, teised liikumisharrastajad, looduses ja linnas liikujad ja loomulikult metsa- ja maaomanikud.

Loe ploggingu kohta täpsemalt: http://bit.ly/RMK-480

Kõiki osalejaid ootavad kingitused ning meie partner NARVA LINNA ARENDUS SA kingib igale osalejale 1 tund TUBING’ut (kehtib samal päeval).

Rohkem TUBINGust: https://fb.watch/cJ_d729boZ/

Registreeru kiiresti: https://forms.gle/CigRXE2FTLnEaKC6A

Aeg: 07.05 kell 11.00.

Koht: Äkkeküla (lava ees).

Kontakt: berestova.nastja@gmail.com, darja.berestova@gmail.com, tel.58101778.

Muudame koos oma linna puhtamaks ja hubasemaks!

Велосипед мой друг и помощник / Jalgratas on minu sõber ja abimees

Facebooklinkedinmail

20 мая в 18:00 на территории Липовой ямки (Линнусе 2, Променад и Рая 5, Нарва) пройдёт мероприятие “Велосипед мой друг и помощник”, при поддержке партнеров: Politsei- ja Piirivalveamet, Transpordiamet, Narva Noortekeskus, Kiirus Autokool.

Цель данного мероприятия – перед началом сезона ознакомить молодых нарвитян в возрасте от 5 до 10 лет с основными правилами дорожного движения.

В ходе мероприятия участники узнают:

 • Как выглядит «правильный» велосипед и как проверять его техническое состояние.
 • Что должен иметь водитель при поездке на велосипеде (шлем, права и т.д. проведем интересные эксперименты с мини-шлемом).
 • Как правильно переходить дорогу (пешеходный переход, опасность железнодорожного перехода).
 • Безопасность при пользовании общественным транспортом (как вести себя в автобусе, как пристегивать ремни безопасности, общие правила).
 • В чем заключается важность светоотражателя.
 • Обучение правилам безопасности передвижения в автобусе, а также — как выходить из автобуса и с какой его стороны переходить дорогу.
 • А также в игровой форме повторим правила дорожного движения и посоревнуемся в фигурном вождении велосипеда!

На мероприятии представители Нарвского отделения Идаской префектуры познакомят с полицейской автомашиной и оборудованием.

При окончании мероприятия будет организован велопоход по Променаду!

До встречи на территории Липовой ямки!

 1. mail kell 18:00 toimub Joaorus (Linnuse 2, Promenaad ja Paradiisi 5, Narva) üritus “Jalgratas on minu sõber ja abimees”, mida toetavad partnerid: Politsei- ja Piirivalveamet, Transpordiamet, Narva Noortekeskus, Autokool Kiirus.

Selle ürituse eesmärk on enne hooaja algust tutvustada 5-10-aastastele narvakatele põhilisi liiklusreegleid.

Ürituse käigus saavad osalejad teada:

 • Kuidas näeb välja «õige» jalgratas ja kuidas selle tehnilist seisukorda kontrollida.
 • Mis peaks juhil rattaga sõites kaasas olema (kiiver, load jne.) Teeme minikiivriga huvitavaid katseid.
 • Kuidas õigesti teed ületada (ülekäigurada, oht raudteeületuskohal).
 • Ohutus ühistranspordiga sõitmisel (bussis käitumine, turvavööde kinnitamine, üldreeglid).
 • Miks on helkur tähtis.
 • Koolitus busside ohutusreeglitest, samuti kuidas bussist maha tulla ja kust poolt teed ületada.
 • Ja ka mängulises vormis kordame üle liiklusreegleid ja võistleme kujundrattasõidus!

Üritusel tutvustavad Ida prefektuuri Narva esinduse esindajad politseisõidukit ja tehnikat.

Ürituse lõpus korraldatakse rattamatk Promenaadil!

Kohtumiseni Joaorus!