Äkkeküla olme- ja teenindushoone

Facebooklinkedinmail

Projekti „Äkkeküla olme- ja teenindushoone ehitamine“ eesmärk on rajada Äkkekülla multifunktsionaalses spordikeskuses spordihoone, mis aitab kaasa erinevatele õuespordi ja liikumisviiside harrastusele.

Projekt soodustab laskesuusatamise arengut maakonnas, mitmekesistab kvaliteetset sise- ja välisturismi teenust, parandab harrastusspordi, noorte- ja tippspordi ning liikumisharrastuse arengut, lõimumise, integratsiooni ning rekreatsiooni teenuseid. Projekt näeb ette olme- ja teenindushoone ehitustöid sh taristut.

Projekt on vastavuses kehtiva Narva linna arengukava 2035 strateegilise eesmärgiga 1: Narva on rohelist eluviisi toetav linn: Tegevussuund 1.8 Avalik ruum on võrdselt kvaliteetne, liikuma kutsuv ja turvaline igal pool Narva linnas; tegevus: Äkkeküla tervise- ja spordikeskuse arendamine (sh projekti „Äkkeküla olme- ja teenindushoone ehitamine“ ellu viimine).

  • Siinse võimsama liikumise ja spordi infrastruktuuri juures puudub kaasaegne multifunktsionaalne olmehoone.
  • Spordihoone toetab elukeskkonna arendamist.
  • Äkkeküla on osaliselt endine Narva linna prügimägi. Tänaseks on 16-ne aastaga kerkinud Narva linna äärde Eesti üks mitmekesiseim rahvakultuuri ja -spordi looduspark. 
  • Siin korraldatakse linna ja regiooni suuremaid liikumisüritusi, rahvusvahelisel tasemel võistluseid murdmaa- ja laskesuusatamises ning mägirattakrossis.
  • Narva Spordikooli Energia laskesuusatamise osakonna kasvandikud saavad atraktiivsed sporditegemise võimalused ja sanitaartingimused, mis siiamaani puudusid.
  • Tekivad uued atraktiivsed noortespordi harrastamise võimalused.

GRAAFIK:

05.07.2023 — projekteerimisleping on sõlmitud (Projekteerija on KIRDE PROJEKT OÜ)

30.12.2023 — ehitusprojekt on esitatud Ehitisregistrisse 

01.03.2024 — hanke korraldamise leping on sõlmitud

07.03.2024 — järeleekspertiis on edastatud projekteerijale.  Ehitusloa väljastamise ootel.

~01.05.2024 — hange (ehitus)

~01.06.2024 – töövõtuleping

Eeldatav ehitusaeg on 13-14 kuud

Eeldatav maksumus on 3 000 000 eurot

FINANTSEERIMINE:

  1. Narva linn — 1 087 706 eurot (KM-ga) .
  2. Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede — 653 985 eurot (KM-ga).
  3. Regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetus — 418 491 eurot (KM-ga).

KONTAKTISIKUD:

Vladimir VšivtsevÄkkeküla projektijuht+37253485279
Jüri MoorProjektijuht+3725042056
Jevgeni SmirnovEhitusspetsialist+3725532932
Andrei MatvejevJurist+3725031782