Liiklusohutusepäev toimub Äkkekülas 19.juunil 2021.aastal kell 12:00! День безопасного дорожного движения на Ореховой горке 19 июня 2021 года в 12.00!

Facebooklinkedinmail

Ürituse kavas:

MTÜ Velonarva korraldab kell 11:00 jalgrattamatka – start Joaorust, finiš Äkkekülas. Jalgrattamatka käigus Narva linna jalgrattateedel toimub lühike loeng selle kohta, kuidas liikuda jalgrattaga linna keskkonnas ohutult. Kiiver on kohustuslik!

Jalgrattamatkast osavõtt alates 14.eluaastast – iseseisev või enne 14.eluaastat koos täiskasvanuga. Ürituse lõpus antakse jalgrattamatka osalejatele teed ja magusaid saiakesi.

Sel päeval 19. juunil toimub kõikide jalgrattade laenutus Joaorus soodustusega 50%.

Kogu ürituse aja jooksul Äkkekülas õpetavad MTÜ Velonarva spetsialistid ekstreemsõitu (pump-track, skill park ja trial).

Lasketiiru staadioni territooriumil kell 12:00 stardib järgmine programm:

Ida Prefektuuri Narva politseijaoskond tutvustab politseiautot ja selle seadmeid ja õpetab, kuidas kiivrit õigesti pähe panna. Samuti väikeste osalejate jaoks toimub pusle teemal „Liiklusmärgid“ kokkupanemine.Maanteeamet esitas antud ürituseks näitusestendi «Ümberpööratav auto» kutselise instruktoriga ja näitusestendi «Turvavöö» kutselise instruktoriga.

Ürituse kestel toimub kõikidele soovijatele joonistuste konkurss teemal «Ohutu teeliiklus – Lapsed teel».Narvalastel on unikaalne võimalus esitada kõik neid huvitavaid küsimusi teeliikluse kohta, õppida ümber läinud autost välja pääsema, tunda turvavöö toimimist, saada tasuta infomaterjalid teeliikluse ohutuse teemal. Äkkespordiklubi treenerid korraldavad kõikidele soovijatele kujundjalgrattasõidu koolitust Lasketiiru staadionil.

Päästeameti Narva päästekomando demonstreerib tuletõrjeautot Äkkeküla parklas (kelgunõlva kõrval).

Üritusel viibivad kohal rulluisukooli treenerid (telefoninumber 5836 8178) — Alina Botštarjova ja Aleksei Adžigitov, kes vastavad kõikidele küsimustele ja registreerivad vastavalt vanusele ja oskustele rulluisukooli kõiki soovijaid.

Teeliikluse ohutuse päeval ootab samuti Laste jalgrattakooli treener Olesja Rumjansteva (telefoninumber 58519078), et tema potentsiaalsed õpilased õpiksid põhilised liikluseeskirjad pähe koos politsei esindajatega ja korraldaksid eksperimente – miks tuleb jalgratta, tõukeratta, rulluiskudega jms sõites kiivrit kanda.

Ürituse lõpus saavad kõik külalised osaleda hinnaliste auhindadega loosimises ning samuti toimub joonistuste konkursi teemal «Ohutu teeliiklus – Lapsed teel» osalejate autasustamine.

Tere tulemast Liiklusohutusepäevale Äkkekülasse 🚲🛴🛼🚴🚴‍♀️

В программе мероприятия:

MTÜ Velonarva в 11.00  собирает велопоход – старт с Липовой Ямки, финиш — Ореховая горка. По пути велопохода по велодорожкам города Нарва будет проведена небольшая лекция о том, как передвигаться безопасно на велосипеде в городской среде. Шлем обязателен!

Участие в велопоходе  с 14 лет самостоятельно  либо до 14 лет со взрослым. В конце мероприятия участникам  велопохода будет предоставлен чай и вкусные булочки.   

В этот день 19 июня прокат всех велосипедов на Липовой ямке будет весь день работать с 50% скидкой.  

В течение всего мероприятия на Ореховой горке специалисты MTÜ Velonarva будут проводить обучение экстремальной езде по Памптреку, Скилл-парку и трейлам. 

На территории стадиона Стрелкового тира с 12.00  стартует следующая программа:

Представители Нарвского отделения Идаской префектуры полиции познакомят с полицейской автомашиной и оборудованием и обучат как правильно одевать велосипедный шлем. Также для маленьких участников состоится составление пазлов на тему «Знаки». Департамент шоссейных дорог предоставил для данного мероприятия Демонстрационный стенд «Переворачивающаяся машина» с профессиональным инструктором и Демонстрационный стенд «Ремень безопасности» с профессиональным инструктором.

В течение мероприятия проводится конкурс рисунков для всех желающих на тему «Безопасное дорожное движение — Дети на дороге».

У нарвитян есть уникальная возможность задать все интересующие вопросы о дорожном движении, научиться вылезать из перевернувшейся автомашины, почувствовать на себе действие ремней безопасности, бесплатно получить инфоматериалы на тему безопасности дорожного движения. Тренера Äkkespordiklubi проведут для всех желающих обучение фигурной езды на велосипеде на стадионе возле Стрелкого тира.

На мероприятии будут присутствовать  тренера Школы роликов (номер телефона  5836 8178)  — Алина Бочтарёва и Алексей Аджигитов, которые ответят на все вопросы и запишут по возрасту и навыкам в роликовую школу всех желающих.

Нарвское отделение Спасательного департамента продемонстрирует работу пожарной машины на парковке Ореховой горки (сбоку от саночного склона).

Также тренер  Детской велосипедной школы Олеся Румянцева  (номер телефона  58519078) будет ждать на Дне безопасности дорожного движения, чтобы ее потенциальные  ученики изучили основные правила дорожного движения вместе с представителями полиции и провели эксперименты – для чего необходимо носить шлем, катаясь на велосипеде, самокате, роликах и тп.

В конце мероприятия все пришедшие смогут поучаствовать в розыгрыше с ценными призами, а также состоится награждение участников конкурса рисунков тему «Безопасное дорожное движение — Дети на дороге».  

Добро пожаловать на День безопасного дорожного движения на Ореховую горку🚲🛴🛼🚴🚴‍♀️

SA Narva Linna Arendus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise vara üürile andmiseks

Facebooklinkedinmail

SA Narva Linna Arendus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise vara üürile andmiseks:

Maa-ala, üldpindalaga 100 м², asukohaga Väike-Äkke, Narva, järgmistel tingimustel:

 • Kasutusala – laste meelelahutuskoht (batuudid/hüppelauad/lasteautod või muu laste meelelahutusseadmed).
 • Üürilepingu kehtivusaeg – 2 aastat.
 • Üüritasu alghind — 50,00 eurot kuus (ilma käibemaksuta).
 • Elektri maksmine elektrienergia arvesti näidu alusel (üürnikul peab olema oma elektriarvesti).
 • Laste meelelahutus koha kõrval asuva territooriumi korrashoidmine ja prügiveo teostamine üürniku kulul.
 • Üürilepingu sõlmimine ühe kuu jooksul alates enampakkumise võitja kinnitamise hetkest.
 • Antud alal toitlustusteenus ei ole lubatud (sh karastusjoogid, suhkruvaht, popkorn ja muud majustused).
 • Osavõtutasu — 50,00 eurot.
 • Tagatisraha — 120,00 eurot.

Loe rohkem

SA NARVA LINNA ARENDUS võtab tööle SEKRETÄR-JUHIABI

Facebooklinkedinmail

Tööülesanneteks on

Sekretär-juhiabi töö eesmärk on juhatuse liikme tööülesannetega seotud asjaajamise ja kohtumiste korraldamine ning allkirjastatavate dokumentide korrektsuse ja õigekeelsuse tagamine, sujuva kontoritöö korraldamine ja info edastamine. Juhatuse liikme informeerimine vajalikest küsimustest, ettepanekutest, päevakorral olevatest küsimustest. Juhatuse liikme abistamine dokumendihalduse osas, sh vajadusel kirjade refereerimine, vastuste, käskkirjade jm dokumentide koostamine, vormistamine, dokumentide registreerimine ja arhiveerimine. Juhatuse liikme  allkirjastatavate dokumentide keelelise ja tehnilise korrektsuse tagamine hea tava, eesti kirjakeele normi ja vorminõuete alusel. Juhatuse liikme ülesandel info kogumine, analüüsimine, raportite ja aruannete koostamine. Juhatuse liikme poolt antavate ametialaselt vajalike ühekordsete ülesannete täitmine. Sekretär-juhiabi  töös on personalipoliitika väljatöötamine ja uuendamine vastavalt vajadusele, töösuhetega seotud dokumentatsiooni koostamine, juhatuse liikme ja töötajate nõustamine personalitööd puudutavates küsimustes.

Kandideerijalt eeldame

 • vähemalt keskharidust ja eelnevat töökogemust sekretär-juhiabi ametikohal vähemalt 2 aastat;
 • eesti keele oskust tasemel C1; 
 • kaasaegsete arvutisüsteemide kasutamise oskust;
 • tööks vajalike riigi ja Narva õigusaktide tundmist ning nende rakendamise oskust;
 • teadmisi dokumendihaldusest;
 • head pingetaluvust, korrektsust, algatus-ja analüüsivõimet, empaatilisust ja vastutustunnet;
 • loomingulisust, innovatiivsust ja laia silmaringi;
 • probleemide lahendamise oskust;
 • strateegilist mõtlemist;
 • koostööoskust ning väga head suhtlemis- ja väljendusoskust;
 • internetiturunduse loogika mõistmist;
 • ettevõtlikkust ja positiivset ellusuhtumist;
 • oskust oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võimet, oskust efektiivselt kasutada tööaega;
 • kasuks tuleb inglise ja vene keele oskus.

Oma poolt pakume:

 • arenguvõimalust;
 • vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
 • toetavat meeskonda;
 • püsivat ja stabiilset tööd.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik, vaid tööle asumise vimane aeg: 03.05.2021.
Täistööaeg.

Motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendava dokumendi  koopia saata: sofja.homjakova@gmail.com hiljemalt 23.04.2021.a.

Info: tel. 56607779

Всемирный день здоровья

Facebooklinkedinmail

Друзья!

07.04.2021 Всемирный день здоровья!

Сейчас, во время локдауна, у нас появилась прекрасная возможность двигаться больше на свежем воздухе и проводить время активно всей семьей!

Проведите Всемирный день здоровья спортивно, и станьте замечательным примером, чем можно заняться самостоятельно!

Сфотографируйте пожалуйста или запишите короткое видео-призыв — чем Вы занимаетесь — например, сколько шагов прошли, сколько проехали километров, где и каким спортом занимаетесь, и пришлите эту фотографию или видео в комментарий под афишей!

Поддержите пожалуйста эту акцию, ведь движение — это жизнь! Двигайтесь вместе с нами на наших любимых местах — Липовой ямке, Променаде и Ореховой горке!

PS Будем благодарны за репост!

💪
💪
💪

Sõbrad!

07.aprill.2021 on Ülemaailmne tervisepäevPraeguse suletuse ajal on meil suurepärane võimalus rohkem õues liikuda ja kogu perega aktiivselt aega veeta!

Veetke Ülemaailmset Tervisepäeva aktiivselt ja olge suurepäraseks eeskujuks tegevustega, millega võib tegeleda iseseisvalt.

Pildistage või tehke lühike video sellest, millega te tegelete — näiteks mitu sammu olete teinud, mitu kilomeetrit olete läbinud, kus ja millist sporti teete ning saatke see foto või video kommentaaridesse selle postituse all!

Toetage palun seda kampaaniat, sest liikumine on elu!Liikuge koos meiega meie lemmikkohtades — Joaoru Puhkealal, Promenaadil ja Äkkekülas!

PS. Oleme edasipostituse eest tänulikud.

ФОТОКОНКУРС / FOTOKONKURSS

Facebooklinkedinmail

Друзья!

Команда SA Narva Linna Arendus совместно с нашими партнерами Narva Laste Loomemaja, MTÜ Autorifoto, Astri keskus, FAMA keskus предлагает в это время испытаний, пандемии найти хорошую возможность больше гулять по нашим любимым местам Липовой ямке, Променаду и Ореховой горке, тем самым и проводить замечательно время на свежем воздухе!

Loe rohkem

Covid-19

Facebooklinkedinmail

RUS:Уважаемые клиенты тренажерного зала Joaorg!В связи с новыми ограничениями наш тренажёрный зал прекращает работу с 11.03 по 11.04.2021 включительно.Все действующие абонементы будут продлены. Благодарим Вас за понимание!

EST:Lugupeetud Joaoru jõusaali kliendid! Seoses uute piirangutega meie jõusaal on alates 11.03 kuni 11.04.2021 suletud! Kõik kehtivad abonemendid pikendatakse.Vabandame ebamugavuste pärast

Facebooklinkedinmail

В Пляжном здании на Липовой ямке помимо проката велосипедов, можно взять в аренду коньки различных размеров для мужчин, женщин и детей:

(детские) 26-29,5; (женские) 30-39; (мужские)40,5-44,5.

Двигайтесь вместе с нами!

Joaoru Rannahoones saate lisaks jalgrattalaenutusele rentida erineva suurusega uiske meestele, naistele ja lastele:

(lapsed) 26-29,5; (naised) 30-39; (mehed) 40,5-44,5.

Liigu meiega!

Facebooklinkedinmail

Тренажерный зал в Пляжном здании на Липовой ямке вновь открывает свои двери с 19.01.2021. ☺️

Тренажерный зал работает каждый день, кроме государственных праздников, по расписанию:

⭐️Понедельник — Пятница 8:00-21:00

⭐️Суббота — Воскресенье 9:00-21:00

🤧Тренажерный зал работает с ограничениями (до 8 человек в зале).

❗️Все купленные абонементы (продлённые на период с 13.12.2020-19.01.2021) начинают действовать с 19.01.2021.

Также можно приобрести подарочную карту стоимостью 24 евро для 8 посещений тренажёрного зала.

⭐️Месячный абонемент (9:00-21:00) — 30 евро/ льготный 15 евро.

⭐️Дневной месячный абонемент (9:00-15:00) — 20 евро/ льготный 10 евро.

⭐️Трёхмесячный абонемент — 75 евро/ льготный 37 евро.

⭐️Трёхмесячный дневной абонемент 50 евро/ льготный 25 евро.

⭐️Годовой абонемент 300 евро /льготный 150 евро.

❗️❗️Льгота предоставляется ученикам школ, учителям, учителям детских садов, многодетным родителям, студентам, пенсионерам, людям с картой по трудоспособности.

📱В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться по телефону 35 99000, или к контактному лицу по телефону или пишите нам на мессенджер или narvalinnaarendus@gmail.com, rannahoone@nla.ee.

Просим клиентов учитывать все ограничения, пользоваться средствами гигиены и учитывать все меры безопасности.

В Пляжном здании в наличии есть подарочные карты номиналом 5; 10; 15; 20 евро – на них можно приобрети как абонемент в Тренажерный зал на Липовой ямке, так и оплатить велопрокат.

NB! Бани в Пляжном здании не работают.

Двигайтесь вместе с нами 24/7 на тропах здоровья Ореховой горке и на Липовой ямке!

🇪🇪

Joaoru jõusaal avab taas oma uksed alates 19.01.2021.

☺️Jõusaal on avatud iga päev, välja arvatud riigipühadel, vastavalt ajakavale:

⭐️Esmaspäev — reede kella 8.00-21.00

⭐️Laupäev — pühapäev 9: 00-21: 00

🤧Jõusaal töötab piirangutega (jõusaalis kuni 8 inimest).

Kõik ostetud abonemendid (pikendatud ajavahemikus 12.12.2020-19.01.2021) hakkavad kehtima alates 19.01.2021.

Ka saab osta kinkekaarte väärtusega 24 eurot, 8 korra külastusele

⭐️1 kuu abonement (9: 00-21: 00) — 30 eurot / soodushind 15 eurot.

⭐️1 kuu päeva abonement (9: 00-15: 00) — 20 eurot / soodushind 10 eurot.

⭐️3 kuu abonement — 75 € / soodushind 37 €.

⭐️3 kuu päeva abonement 50 € / soodushind 25 €.

⭐️Aastaabonement 300 € / soodushind 150 €.

❗️❗️Soodustust saavad kooliõpilased, õpetajad, lasteaiaõpetajad, lasterikkad pered, üliõpilased, pensionärid, töövõime kaardiga inimesed.

📱Kui teil on lisaküsimusi, võtke meiega ühendust telefonil 35 99000 või kontaktisiku telefonil või kirjutage meile messengeri või narvalinnaarendus@gmail.com, rannahoone@nla.ee.

❗️Palume klientidel arvestada kõigi piirangutega, kasutada tuleb hügieenivahendeid ja kõiki ohutusmeetmeid.

Rannahoones on müügil kinkekaardid väärtusega: 5; 10; 15; 20; 24 eurot — saate neid kasutada Joaoru jõusaali abonementide ostmiseks või kasutada seda jalgratta laenutuseks.

NB! Rannahoones asuvad saunad ei tööta!Liikuge koos meiega 24/7 Äkkeküla ja Joaoru terviseradadel!

PEREPÄEV ÄKKEKÜLAS / СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ НА ОРЕХОВОЙ ГОРКЕ

Facebooklinkedinmail

118118713_1404905406364614_6269400458490368344_o

Семейный день на Ореховой горке!

SA Narva Linna Arendus приглашает 5 сентября 2020 года на мероприятие «Семейный день на Ореховой горке»!

В этот день на территории Ореховой горки развернется целый парк развлечений и заработают специальные интересные локации, где каждый найдет занятие себе по душе!

В этом году на Семейном дне в рамках Интеграционного проекта «Narva terviseraja sporditegevused, kui meie ühiskonna lõimumise mõjutajad“ — проводится Молодёжный день экстремального спорта с эксклюзивной спортивной программой.

Начнется праздник в 11:00 с официального открытия новой площадки PUMPTRACK.
На открытии будет показано шоу с лучшими спортсменами из Эстонии — Roomet Säälik (2 место на Чемпионате Мира на трюковом самокате и 1 место Чемпионата Европы на трюковом самокате) и Talis Viirpalu (один из лучших в дисциплине трюковых велосипедов freestyle — BMX).

После шоу профессионалы проведут обучение для всех желающих по технике владения самокатами и велосипедами и по выполнению трюков на памптреке.

В программу Семейного дня входит: забег в гигантских тапках CROCS, открытый урок в Роликовой и Велосипедной школах (на месте будет работать вело и роликовый прокат), мастер-класс по футболу от Narva Trans, турнир по «Street Workout», информационная палатка по программированию от «Edukoht», и инновационный клуб по программированию для детей «Mind Hub».

В этот день на Ореховой горке пройдет серия эксклюзивных экскурсий и квестов:

В 12:00 стартует новая экскурсия вместе с профессиональным гидом Александром Опенко по тропам Ореховой горки.

В 13:00 будет дан старт для квеста от «QuestCity».

В 14:00 начнется экологическая игра-квест Эко-код, разработанная SA Narva Linna Arendus.

Для желающих посоревноваться в этот день будут проведены командные игры Lazertag и Paintball, а также будет работать страйкбольный тир от Ida-Pääsuke Narva Airsoft Team и многое другое.

Loe rohkem